Information för myndigheter

Medborgartjänster som är lättillgängliga

Medborgarrådgivningen hjälper med att hitta tjänster och sköta ärenden. Tack vare den koncentrerade rådgivningstjänsten behöver medborgarna inte ringa onödiga samtal när de letar efter myndigheter som ska sköta deras ärenden. Dessutom sparar det de anställdas tid inom den offentliga förvaltningen. Ett av målen för Medborgarrådgivningen är att minska antalet icke brådskande styr- och rådgivningssamtal till det allmänna nödnumret.

Medborgarrådgivningen hjälper medborgare att hitta rätt myndighet eller rätt elektronisk myndighetstjänst. Dessutom ger rådgivningstjänsten stöd till elektronisk ärendehantering och besvarar allmänna frågor om den offentliga servicen. De som ber om information handleds per telefon, e-post, e-blankett, chat och distansförbindelse på rådgivningstjänstens webbplats. Textmeddelande kan användas av specialgrupper, såsom tal- och hörselskadade.

Är dina webbtjänster uppdaterade?

Medborgarrådgivningen är en stödtjänst som ger råd och handledning. Det är emellertid inte möjligt att sköta egentliga ärenden via tjänsten. Egentliga ärenden skötas via organisationernas egna servicekanaler.

Webbplatser är en av de viktigaste informationskällorna för Medborgarrådgivningens servicerådgivare. Därför ska kommunerna och de övriga aktörerna inom den offentliga sektorn särskilt se till att informationen på deras webbplatser är lättillgänglig och uppdaterad. Det är bra att se till att informationen är aktuell även på Suomi.fi.

Har du frågor?

Kontakta servicechef Minna Kuitunen tfn 0295 53 5106 eller minna.kuitunen(at)vrk.fi